English version

eind 2023 verwacht!

BOAM
zelf-diagnostiek

Nieuwe verklarende diagnostiek
voor volwassenen en kinderen
met psychische problemen

Met BOAM zelf-diagnostiek kun je voor jezelf of je kind een diagnose stellen bij psychische problemen. Dit doe je zelfstandig of in een proces van samenwerking met de therapeut en het hele gezin. Het boek bestaat uit 7 visuele modellen die psychische problemen op een eenvoudige manier verklaren. De modellen tonen geen stigmatiserende afwijkingen maar psychologische wetmatigheden die voor ieder mens gelden en dus normaliseren en ontschuldigen.

Krijg bericht
wanneer het boek te koop is

Houd mij op de hoogte van het boek

*Voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens zie ons privacybeleid.

Een BOAM-diagnose helpt

De 7 fantasierijke modellen van de BOAM-diagnostiek zijn begrijpelijk voor alle leeftijden, en voor alle niveaus van intelligentie en taalbeheersing.

In een gezamenlijk diagnostisch proces krijgen alle gezinsleden meer inzicht in zichzelf en in elkaar, omdat de modellen op iedereen van toepassing zijn.

Dit geeft een goede basis voor de stap die na de diagnostiek komt: het werken aan de oplossing van de problemen.

De BOAM-modellen kunnen ook gebruikt worden om psychische problemen te voorkomen. Door de ontwikkeling van je kind te begrijpen kun je de opvoeding beter afstemmen.


KIJK naar de speelse modellen

LEES de verklarende tekst

REFLECTEER op jezelf / je kind

BEANTWOORD de vragen

STEL je eigen diagnose

Wetenschappelijke publicatie

Over de BOAM-diagnostiek hebben we een wetenschappelijk artikel geschreven.

Naar de publicatie

Over Damiët Truijens

Damiët is een bevlogen senior met ruim twintig jaar ervaring in het werken met kinderen en gezinnen. Ze werkt in de specialistische jeugd-GGZ en heeft een eigen praktijk voor relatietherapie.

Haar wens is om volwassenen en kinderen meer autonomie te geven in het begrijpen, voorkomen en oplossen van psychische problemen. Ze heeft er 10 jaar over gedaan om de Boam zelf-diagnostiek te ontwikkelen, de modellen te bedenken en ze te tekenen. Haar cliënten hielpen om alles steeds duidelijker te krijgen. Nu is ze het boek erover aan het schrijven.

Naar Damiët's website voor relatietherapie