Web map

inzicht zonder labels

BOAM-zelfdiagnostiek

Psycho-educatie
voor het onderzoeken en begrijpen
van psychische problemen bij jezelf of je kind

Tijdens de wachtlijst, de diagnostische fase of bij vastlopen van de hulpverlening biedt BOAM-zelfdiagnostiek direct effectieve hulp.

In een groepstraining of onder begeleiding van een therapeut ga je zelf de diagnose stellen van de psychische problemen bij jezelf of je kind waardoor je zelf de regie houdt. Het werkboek bestaat uit 10 eenvoudige visuele modellen die psychische problemen op een eenvoudige manier verklaren.

De modellen tonen geen stoornissen (geen DSM-labels) maar psychologische wetmatigheden die voor ieder mens gelden. De psychische problemen worden zo genormaliseerd en herkenbaar.

Door zelf te diagnosticeren heb je zelf regie en je zelfkennis en inlevingsvermogen groeit. Daarmee kun je automatisch beter reflecteren op nieuwe probleemsituaties Zo leer je de oorzaak van de problemen beter herkennen en begrijpen wat leidt tot verandering.

Krijg bericht
wanneer de werkmap te koop is

Houd mij op de hoogte wanneer de werkmap te koop is

*Voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens zie ons privacybeleid.

De kracht van BOAM-zelfdiagnostiek

De psycho-educatie op de de 10 BOAM-modellen bestaat uit eenvoudige beelden die ook begrijpelijk voor voor jonge kinderen en mensen met een andere moedertaal.

De figuren op de modellen zijn gender-neutraal en cultuur-neutraal.

Zelf diagnosticeren geeft eigen regie en is daarmee ook laagdrempelig voor pubers.

Moderne oorzaken voor psychische problemen zoals toename van de hoeveelheid zintuiglijke prikkels, keuzes, multitasking en prestatiedruk zijn onderdeel van BOAM-zelfdiagnostiek.

De realiteitsbeleving en de sociale en praktische vaardigheden worden met BOAM-zelfdiagnostiek gedetailleerd in kaart gebracht.

Omdat de modellen op ieder mens van toepassing zijn groeit niet alleen het begrip voor je kind maar ook het inzicht in jezelf en elkaar als ouders. Hierdoor verbetert de gezinsdynamiek .

Bij enkelvoudige psychische problemen is na BOAM-zelfdiagnostiek vaak geen behandeling meer nodig of enkel nog kortdurend.

Bij meervoudig specialistische problemen diagnosticeert het hele gezin zichzelf op een ontschuldigende en verklarende manier. De gezamenlijke taal en inzichten die zo ontstaan zijn een vruchtbare basis voor een effectieve behandeling.


KIJK naar de speelse modellen

LEES de verklarende tekst

REFLECTEER op jezelf / je kind

STEL je eigen diagnose

ONTWIKKEL je zelfkennis en inlevingsvermogen en VERANDER

Wetenschappelijke publicatie

De BOAM-zelfdiagnostiek is gebruikt bij een groep kinderen en jongeren met ernstige problemen waarbij eerdere hulpverlening niet voldoende was aangeslagen. Naar de positieve resultaten is wetenschappelijk onderzoek gedaan waarover een wetenschappelijk artikel is gepubliceerd.

Gebruiksaanwijzing
Website modellen

Over Damiët Truijens

Damiët is een bevlogen senior met ruim twintig jaar ervaring in het werken met kinderen en gezinnen. Ze werkt in de specialistische jeugd-GGZ en heeft een eigen praktijk voor relatietherapie.

Haar missie is om volwassenen en kinderen meer autonomie te geven in het begrijpen, voorkomen en oplossen van psychische problemen. In de afgelopen 10 jaar heeft Damiët de BOAM-zelfdiagnostiek ontwikkeld door de visuele modellen te bedenken en te tekenen. Haar cliënten hielpen om alles steeds duidelijker en beter te krijgen. Nu is ze het werkboek erover aan het maken.