UvA minds (Academisch behandelcentrum voor Ouder en Kind) doet, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, onderzoek naar het effect van het BOAM-systeem op gezinstherapie in de specialistische jeugd-GGZ.

Informatie: EPotharst@uvaminds.nl

Deelnemen aan het onderzoek wordt zeer gewaardeerd, maar is natuurlijk niet verplicht.