BOAM-systeem

Het BOAM-systeem is een diagnostisch systeem  en psycho-educatief systeem. Het kan gebruikt worden als een aanvullend systeem op het DSM-systeem.

Kort samengevat: Een DSM-diagnose geeft een beschrijving van het (wetenschappelijk meetbare) gedrag van een cliënt. Een BOAM-diagnose geeft een (door de cliënt zelf en/of zijn ouders herkende en getoetste) verklaring voor het gedrag.

Het herkennen en toetsen van de verklaring gebeurt door de cliënt (en zijn ouders) zelf, aan de hand van visuele modellen die de wetmatigheid van de psyche van ieder mens in beeld brengen.

Dit biedt de voordelen:

  • De uitkomst benadrukt “a state, not a trait”. Een BOAM-diagnose weerspiegelt een “staat van zijn” (state), waar ieder mens in terecht kan komen door een onvervulde behoefte. Je kunt deze vervolgens ook ontgroeien door je te richten op het vervullen van de behoefte.
  • De cliënt (en bijbehorende betrokkenen zoals ouders), neemt bij gebruik van het BOAM-systeem, zelf deel aan het diagnostisch proces dat zich in het tempo van de cliënt ontwikkelt.
  • Aan het einde van dit diagnostisch proces, is er automatisch sprake van een zelfverworven inzicht in oorzaak en gevolg van de problemen.
  • Er is gedurende het proces door alle betrokkenen gezamenlijke taal voor een gezamenlijk gedragen beeld van oorzaak en gevolg ontstaan.
  • Soms kan een BOAM-diagnose inhoudelijk wat afwijken van een DSM-diagnose. Dit komt doordat, onderliggend aan meerdere gedragsproblemen, eenzelfde behoefte-probleem als verklaring kan liggen. Het BOAM-systeem vereenvoudigt op deze manier complexe problematiek. Door onderscheid te maken tussen oorzaak (de behoefte) en de meerdere gevolgen die daarnaar terug te herleiden zijn (soms meerdere verschillende gedragsproblemen/overlevingsstrategieën). Deze vereenvoudig geeft opluchting en terechte hoop op verbetering aan de cliënt en zijn omgeving.
  • Door de eigen, gezinsbreed gedragen, inzichten raakt de client minder afhankelijk van hulpverlening op de lange termijn.
  • Door dit eigen overzicht op oorzaak en gevolg van de complexe problemen, kan de cliënt (en/of de ouders van de cliënt) daardoor zelf goed prioriteren welke interventie op welk moment het meest zinvol is.

Dit alles geeft een vruchtbare grond voor de effectiviteit van de erop volgende praktische behandeling. Werken met het BOAM-systeem in de diagnostische fase vooraf aan behandeling, geeft meetbaar positieve effecten op de behandeling. De duur van de behandeling is relatief korter en het resultaat van de behandeling beter en langduriger.

Doordat de wetmatigheden van de modellen voor iedereen gelden, is het BOAM-systeem ook zeer geschikt om te gebruiken bij milde problemenen kan dus ook preventief ingezet worden.

 

UvA minds doet wetenschappelijk onderzoek naar het effect van hulpverlenen met het BOAM-systeem.


Plan een gratis intake

Wil je deze aanpak proberen? Kom naar Amsterdam of we spreken online af.

d.truijens@boam.eu

+31 (0)6 40023435

AGB code: 90018883  | KVK nummer: 62512404