BOAM (acroniem voor Basisbehoeften, Orde, Autonomie, Betekenis) is een nieuw diagnostisch systeem voor psychische problemen bij volwassenen en kinderen. Het bestaat uit visuele modellen die de complexiteit van symptomen en onderliggende neuropsychologische problemen op een eenvoudige manier verklaren. De modellen verwijzen niet naar stigmatiserende afwijkingen maar naar psychologische wetmatigheden die voor ieder mens gelden en die de cliënt ontschuldigen. Boam diagnostiek is ontworpen voor het maken van een diagnose door middel van een volledig transparante samenwerking tussen de therapeut en de volwassene of het gezin. Het resultaat is dat iedereen de psychische problemen beter gaat begrijpen en het zelfinzicht en wederzijdse begrip toeneemt bij iedereen. Zo ontstaat er automatisch ook zicht op de gezinsdynamiek die door iedereen herkend en begrepen wordt. Bij het bepalen van de behandeling en de evaluatie daarvan kunnen de modellen steeds weer worden gebruikt wanneer dat nodig is. Hierdoor krijgen cliënten automatisch meer controle over hun eigen therapieproces en meer regie over de gestelde prioriteiten. Ook na de behandeling kunnen cliënten de modellen blijven gebruiken. Preventief kunnen de modellen gebruikt worden bij opvoedingsondersteuning.

UvA minds doet wetenschappelijk onderzoek naar het effect van hulpverlenen na boam-diagnostiek